Algemene voorwaarden

PROEFPLAATSING:

Indien gewenst, plaatsen wij één machine op proef op uw locatie (mits overeenstemming v.w.b. prijs en voorwaarden). De verbruikte ingrediënten tijdens deze week, of gedurende afgesproken periode, zullen in rekening gebracht worden. Toerekende schade door u als gebruiker, oneigenlijk gebruik of aantoonbare molest worden ook inrekening gebracht.

 

LEVERING:

Van Krieken Koffieservice B.V. houdt haar voorraad op peil en streeft ernaar om nieuwe machines binnen drie weken te leveren door heel Nederland. Uitzondering zijn Demo machines. Of leveringen door derden.

 

INSTALLATIE:

Voor vermelde (advies/offerte-) verkoopprijzen wordt de machine bij u op locatie gratis geplaatst en op uw wensen afgesteld, mits alle nodige voorzieningen zijn getroffen en u uitsluitend alle benodigde ingrediënten bij Van Krieken Koffieservice B.V. betrekt. Bij geen ingrediëntenafname van Van Krieken Koffieservice B.V. berekenen wij € 125,- plaatsingskosten. Bij in gebreke blijven inzake de te treffen voorzieningen, zoals water, stroom en andere zaken door Van Krieken Koffieservice B.V. aangegeven, zullen onvoorziene voorrijkosten, kosten van arbeid en te verbruiken materialen worden doorbelast! Direct na installatie wordt er een uitgebreide gebruikersuitleg gegeven. Gebruikers uitleg nadien, op verzoek van de klant wordt niet in rekening gebracht.

 

SERVICE & ONDERHOUD:

Uitsluitend wanneer u alle benodigde ingrediënten, waaronder koffie maar ook alle overige producten voor in uw automaat rechtstreeks en exclusief bij Van Krieken Koffieservice B.V. betrekt, betaalt u geen voorrijkosten of arbeidsloon bij door Van Krieken Koffieservice B.V. uit te voeren installatie-, service, onderhoud of garantiewerkzaamheden. Bij geen of geen volledige afname in ingrediënten van Van Krieken Koffieservice B.V. zullen kosten van installatie, service, storingen, onderhoud en garantie (met uitzondering van de binnen de garantie vallende

 

onderdelen in het 1ste levensjaar) in rekening worden gebracht. Toerekenbare schade, achterstallig onderhoud (het niet consequent uitvoeren van voorgeschreven reiniging voorschriften) door u als gebruiker, oneigenlijk gebruik of aantoonbare molest worden in rekening gebracht. Service, preventief- en correctief onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die door Van Krieken Koffieservice B.V. zijn geautoriseerd. Voor Jura espressomachines gelden afwijkende onderhoudstarieven en voorwaarden. Zie www.jura.nl . Voor Melitta gelden afwijkende onderhoudstarieven en voorwaarden (vraag uw verkoop adviseur). Ook voor gebruikte apparatuur gelden afwijkende voorwaarden/onderhoudstarieven. Garantie voor gebruikt en/of refurbished apparatuur is 3 maanden, bij andere afgesproken voorwaarden (vraag uw verkoopadviseur).

 

Onderhoudstarieven van Van Krieken Koffieservice B.V.: Voorrijkosten: € 75,- exclusief BTW in Noord-Brabant (overige provincies in overleg), arbeidskosten: € 65,- exclusief BTW per uur. Buiten onze regulieren werktijden; zijn de bedragen als volgt: Autokosten: € 125,- exclusief BTW, arbeidskosten: € 100,-  exclusief BTW per uur.

 

STORINGEN:

Een storingsmelding wordt bij Van Krieken Koffieservice B.V. direct aangenomen en verwerkt. Indien de aard van de storing het toelaat wordt de storing met behulp van onze technische dienst telefonisch verholpen. In alle andere gevallen onderscheiden we de volgende storingscategorieën:

A: Storingen worden standaard binnen 24 uur en op kantoortijden (maandag t/m vrijdag  tussen 8:00u en 17:00) verholpen. Dit zijn storingen waarbij geen warme koffie meer uit de machine komt.

B: Storingen worden binnen 5 werkdagen verholpen. Dit zijn de overige storingen. Contracten afgesloten bij Jura of Melitta kunnen hiervan afwijken.

Ingrediënten nalevering:

Op route: iedere 6 weken en/of telefonisch, franco bij u op locatie. Dit is altijd in overleg met de klant.

WATERFILTER:

Bij levering van koffieapparatuur zal eenmalig een waterfilter set worden geplaatst. Van Krieken Koffieservice B.V. adviseert u over het type en de capaciteit. Het waterfilter set bevat een filterpatroon, welke minimaal één of meerdere keren per jaar, naar gelang waterhardheid en intensiteit van gebruik, vervangen wordt. Vervanging geschiedt door Van Krieken Koffieservice B.V. tegen wisseltarief.

Voor Jura espressomachines, en de Melitta geldt een afwijkend wisseltarief (veelal in contracten inbegrepen).

 

LEEN MACHINES:

Alle door Van Krieken Koffieservice B.V. geplaatste leen- machines, zijn en blijven eigendom van Van Krieken Koffieservice B.V. en kunnen niet doorverkocht worden. Indien dit wel het geval is, zal de machine alsnog doorbelast worden. Bij het plaatsen en ophalen van de leen- machine, wordt samen met de klant de machine geïnspecteerd op schade. Bij schade door molest wordt hier een schadevergoeding in rekening gebracht.

 

GARANTIEBEPALINGEN:

Op alle nieuwe apparatuur uit het assortiment van Van Krieken Koffieservice B.V. geldt een garantieperiode van 24 maanden. Bij uitsluitend rechtstreekse en exclusieve ingrediëntenafname van Van Kriekenkoffieservice B.V. wordt deze garantieperiode automatisch verlengd naar 60 maanden. Defecten veroorzaakt door kalk (tenzij er een door Van Krieken Koffieservice B.V. goedgekeurd filter is geplaatst), slijtage onderdelen en molest , vallen buiten de garantie. Voor Jura en Melitta geldt een afwijkende garantieperiode (vraag uw verkoop adviseur). Op occasions door ons geleverd, geldt een garantieperiode van drie maanden. Garantie op door Van Krieken Koffieservice B.V. verrichte reparatiewerkzaamheden bedraagt drie maanden. Bij reparatie en/of verplaatsingen van de apparatuur door niet geautoriseerde personen vervalt de garantie.

 

AFNAME UITSLUITEND VAN KRIEKEN KOFFIESERVICE B.V. INGREDIËNTEN:

Alle genoemde (actie-)prijzen, de gratis installatie, gratis service en verlengde garantie, zijn gebaseerd op uitsluitend rechtstreekse en exclusieve ingrediëntenafname van Van Krieken Koffieservice B.V.. Bij geen of geen volledige afname van Van Krieken Koffieservice B.V. zullen bruto prijzen, kosten van installatie, service, storingen, onderhoud, garantie en onderdelen (met uitzondering van de binnen de garantie vallende onderdelen in het 1ste levensjaar) in rekening worden gebracht. Bij achteraf constatering van geen gebruik van uitsluitend Van Krieken Koffieservice B.V. producten behoudt Van Krieken Koffieservice B.V. zich het recht voor alsnog (of achteraf) de kosten van service  of een onderhoudscontract in rekening te brengen.

 

LEASE:

Optionele lease heeft de volgende eigenschappen:

·       De automaat blijft eigendom van de lease maatschappij ook na de laatste betaling.

·       Inclusief service, onderhoud en garantie, doch exclusief filterwisselingen gedurende de gehele looptijd van het contract, mits uitsluitend ingrediëntenafname van Van Krieken Koffieservice B.V..

·       De automaat wordt door de leasemaatschappij verzekerd.

 

OFFERTE:

Een offerte van Van Krieken Koffieservice B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na datum offerte (mits anders aangegeven door uw verkoopadviseur).

 

VOORWAARDEN:

Onze gedeponeerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vindt u bij de Kamer van Koophandel met KVK nummer 55520197

Geldig per 1 Juni 2021

Product toegevoegd uw favorieten